בין שנת צמיחה להאטה: ההבדל הוא בדרך המדידה

ערב השנה האזרחית החדשה צלצל אלי ירון. בנימה שיש בה מידה לא מבוטלת של טרוניה הוא הטיח בפני: "אתם הכלכלנים. את שנת 2010 שהסתיימה עם צמיחה של 4.8% שיבחתם. עכשיו אני שומע רק על האטה, וחודשים את משננת לי, כשאני מתלונן על הירידה בעסק שלי, שבניתוח המצב אני חייב להתייחס לסביבה העסקית ולנתונים המאקרו כלכליים. והנה, שנת 2011, השנה בה החלה לשיטתכם (הכלכלנים) ההאטה, הסתיימה, ומהי הצמיחה? הפלא ופלא – 4.8%.אז תסבירי לי בבקשה, מה אני אמור להבין מהנתונים ואיך אני אמור להסיק מהם משהו?

אני מעריכה את ירון. מרבית שותפיו פתרו את הבעיה מזמן בהתעלמות מוחלטת מהנתונים המאקרו כלכליים. לא פעם נראה כי הנתונים אינם מסתדרים, כביכול זה עם זה, ולקורא הלא מיומן נדמה שעולים מהם איתותים סותרים. מצב זה מביא הרבה אנשים שאינם מנוסים בקריאת הנתונים להתעלם מהם, כי ממילא אין בהם לכאורה מידע לשרת אותם.

ובכן, ההסבר לפער בנתונים הוא ההבדל במדידה. אמנם סך התוצר של 2011 היה גבוה מסך התוצר של 2010 ב-4.8%, אולם צפוי שנתוני סוף שנה יצביעו על גידול מתון בלבד בהשוואה לנתוני תחילת שנה (כרגע אין עדיין נתונים לרבע הרביעי שרק הסתיים, וכל האומדנים לשנת 2011 מתבססים על נתונים חלקיים ואומדנים סטטיסטיים שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). למה הדבר דומה? נניח שאת 2010 העברנו בטיפוס על הר תלול, שהפסגה שלו היא רמה רחבה. לפסגה הגענו בסוף 2010 תחילת 2011, ואת מרבית שנת 2011 העברנו בהליכה מקצה אחד של הפסגה לקצה השני. כשחצינו את הרמה מצד אחד לצד השני, השתנה הגובה רק במעט.

כמו הגובה, כך ההתנהלות הכלכלית במהלך שנת 2011: עם שינוי קטן יחסית בין ההתחלה לסוף – ההאטה. מנגד, לו עמדנו על הפסגה והתבוננו למטה, היינו רואים שאנחנו גבוהים יחסית לדרך שעשינו ב-2010. אלה הם נתוני הצמיחה המרשימים שפורסמו. כלומר, את הצמיחה המהירה סיימנו בסוף 2010 תחילת 2011, ויתרת השנה התאפיינה בהאטה בצמיחה.

הצמיחה של 2010 לעומת זאת הרבה יותר קלה להבנה, שכן שנת 2009 שקדמה לה, הייתה שנה של מיתון, שנבע מהשלכות משבר הסאב פריים.

ראשון להאט ב-2011 היה הייצוא, שנעצר ברבע השני של השנה. מרבית שוקי היעד שלנו (אירופה וארה"ב) שרויים בעצמם במיתון, והשקל החזק מונע מהיצואנים את הגמישות שנחוצה להם כל כך, כמו הנחות במחיר, הטבות בתנאי תשלום. גמישות כזו יכלה להועיל להם במאבק ההישרדות שלהם מול המתחרים, אבל הרווחיות שנפגעה מהתיסוף משאירה להם שוליים צרים מדי לתמרון. אחרי הייצוא הגיע ברבע השלישי של 2011 תורה של הצריכה הפרטית. עכשיו, במחצית הראשונה של 2012 אנו מצפים להאטה גם בהשקעות.

הזכרתי לירון, שהשימוש בנתונים מאקרו כלכליים אולי אינו פשוט, אך בעזרה מתאימה הם יכולים להיות כלי עבודה חשוב מאין כמוהו בכל תכנית עבודה. בכל מקרה ביקשתי שייקח בחשבון בתוכניות העבודה של העסק שלו, שאנחנו צופים שההאטה בצמיחה תלווה אותנו לפחות עד סוף שנת 2012.

פורסם במעריב עסקים, במדור דעות, 3.1.12

לקריאה נוספת בנושא:
לעבור את 2012 בשלום
על מיסים וצמיחה

 


כתיבת תגובה