קטגוריה: כלכלה בתמונות

האם יש כלכלת בחירות?

כלכלה בתמונות: כלכלת בחירות הינה מדיניות כלכלית מרחיבה (גידול בתקציב או הקטנת מס), שנועדה לפתות את הציבור לבחור במפלגה השלטת. מאז תכנית הייצוב של 85' אין כמעט כלכלת בחירות, ומנגד יש מגמה בולטת של ירידה בשיעור ההוצאה הציבורית מתוך התוצר.

אינפלציה בישראל

תרשים: אינפלציה בישראל 2010-1980