: פנסיה

הכנסה חודשית מהשקעה

חסכון והשוק ההון: כדי למשוך סכום חודשי קבוע, אין צורך להגביל את ההשקעה לנכסים שמניבים הכנסה

כשהפנסיה לא מספיקה

חסכון ושוק ההון: מרבית הציבור לא יגיע ביציאה בפנסיה לקצבה אשר משמרת את רמת הכנסתו ערב היציאה לפנסיה. עבורם יש פתרונות נוספים להשלמת הקצבה הפנסיונית המופחתת.

העלאת גיל פרישת נשים

מדיניות כלכלית: נשים בישראל התברכו בתוחלת חיים מכובדת של 83.5 שנים. אישה הפורשת בגיל 62 צפויה לחיות מחוץ למעגל העבודה פרק זמן כפול כמעט מזה של גבר. שכרן הנמוך והעובדה שהפנסיה צריכה לכלכל אותן הרבה יותר שנים דנה אותן לרמת חיים נמוכה יותר.