: נטל המס

על מיסים וצמיחה

מדיניות כלכלית: שימוש במערכת המס להעברת הכנסה מאדם עשיר לאדם עני לא רק שמקטינה את אי-השוויון במשק, אלא גם מגדילה את סך הצריכה ותורמת למאבק במיתון ובהאטה

סוגיית הגירעון בתקציב

מדיניות כלכלית: בשיח הלוהט על סוגיית המסגרת התקציבית ושמירת הגירעון, החשש הוא כי יהיו חזרות על טעויות העבר. לדעתי החשש מוגזם והוא אינו מאפשר הרחבה מספקת של המדיניות החברתית..