: מדד המחירים לצרכן

ישנה או לא?

מדיניות כלכלית: מאז חודש מרץ המשק הוריד הילוך. במקום על חמישי, הוא נע עכשיו על הילוך שני: השקל חזק, העולם האט והמצב המדיני הורע. אילו הנגיד היה יודע את זה דומני שהוא לא היה מעלה את הריבית לחודש אפריל ולא היה שב ומעלה גם את הריבית לחודש יוני.

אינפלציה ומדד מחירים לצרכן

מושגי בסיס: מוקדש לאמא של מאור: מדד מחירים לצרכן משקף את התנהגותם של המחירים של מוצרים ושירותים המרכיבים את סל הצריכה של משק בית ישראלי ממוצע.

על דובדבנים, דירות ומדד מחירים לצרכן

אקטואליה: זה תמיד תופס אותי בהפתעה. אני נכנסת לירקן, מתפתה לפרי העסיסי, שואלת כמה עולה, ומזדעזעת. כך היה השבוע עם דובדבנים.