: מאקרו

המעמד הבינוני

אקטואליה: מצגת מהרצאתה של ד"ר רחל שיינין בפורום מאקרו כלכלה של אוניברסיטת בר אילן

בין שנת צמיחה להאטה: ההבדל הוא בדרך המדידה

אקטואליה: אם צמיחה ב-2011 הייתה 4.8%. למה המשק מקונן על האטה?