: חוזקו של השקל

יהיה פיחות?

אקטואליה: פיחות של 1% ביום, לכאורה ללא סיבה, אינו תופעה שכיחה בשנים האחרונות. האם הפיחות האחרון הינו בגדר סנונית שמבשרת על התפתחות צפויה?

לעבור את 2012 בשלום

אקטואליה: ההאטה הכלכלית מציבה אתגר לא פשוט לקראת השנה הבאה. המשך הפשרת הקרקעות, הגברת השוויון במערכת המיסוי, הורדת הריבית וההשקעה בתשתיות יסייעו למשק להתגבר על ההאטה ולצמצם את הפגיעה בשכבות המוחלשות.

לפי מדד הביג מק

אקטואליה: העובדה כי השקל חזק מדי עולה גם ממדד הביג מק. השקל החזק מצביע על יוקר מחיה לכאורה בכל תחום ופינה. עם שקל חלש יותר יוכלו המפגינים לרכז את מאבקם נגד העלאות מחירים במקומות שבהם באמת קיים ניצול כוח שוק עודף של יצרנים או של סוחרים.

הסיבות לחוזקו של השקל

חסכון ושוק ההון: שקל חזק עושה לנו כצרכנים רק טוב. מוצרים רבים מיובאים, והתחזקות השקל מוזילה אותם עבורנו. עם זאת, מול הנאת הצריכה עומדת הפגיעה במגזרים יצרניים במשק…