: האטה כלכלית

בין שנת צמיחה להאטה: ההבדל הוא בדרך המדידה

אקטואליה: אם צמיחה ב-2011 הייתה 4.8%. למה המשק מקונן על האטה?

האטה כלכלית והמחאה

בלי שום קשר ל"חגיגה" העולמית האחרונה ביחס להורדת הדירוג של ארה"ב, המשק הישראלי מאט. הערכות בנק ישראל ביחס לצמיחה בחודשים …