: דולר

סיכום עשור: שער חליפין שקל דולר

תרשים: סיכום השנים 2018-2008, שער חליפין שקל דולר