: אי השוויון

על מיסים וצמיחה

מדיניות כלכלית: שימוש במערכת המס להעברת הכנסה מאדם עשיר לאדם עני לא רק שמקטינה את אי-השוויון במשק, אלא גם מגדילה את סך הצריכה ותורמת למאבק במיתון ובהאטה