הריבית

ריבית היא מחיר השימוש בכסף (Money). בשונה ממוצרים אחרים, "הקונים" נקראים לווים ו"המוכרים" נקראים מלווים. הריבית תהיה הסכום שישולם ע"י הלווים למלווים תמורת השימוש בכסף למשך תקופת ההלוואה. הריבית מבוטאת בדרך כלל כאחוז מתוך סכום ההלוואה (הקרן).

באופן תיאורטי, ריבית יכולה להיות שלילית. משמעות הדבר תהיה שהמלווה משלם ללווה על הזכות להלוות להם את הכסף. באופן מעשי, זה לא קורה, שכן למלווים לא יהיה תמריץ להלוות. עם זאת בהחלט תיתכן ריבית ריאלית שלילית, כלומר מצב בו שיעור ריבית נמוך משיעור האינפלציה.

ריבית הפריים היא ריבית בסיסית בבנקים, והיא גבוהה ב-1.5% (לשנה) מהריבית המוניטארית הנקבעת על ידי בנק ישראל, לרוב בתדירות של אחת לחודש. ריבית הפריים משתנה במקביל לשינוי הריבית על ידי בנק ישראל.

לרוב ריבית מבוטאת במונחים שנתיים, גם אם תדירות התשלום שלה שונה. כאשר הריבית מצטברת בתדירות גבוהה משנה, למשל אחת ל-3 חודשים (רביע), נהוג לחשב את הריבית גם על הסכום הריבית שנצברה, דהיינו – ריבית דריבית, או ריבית אפקטיבית. כך, ריבית של 6% לשנה, המשולמת 4 פעמים בשנה (1.5% כל 3 חודשים) הינה למעשה ריבית אפקטיבית של 6.14% בקירוב.

 

 


כתיבת תגובה