10 שלבים לבחינה עצמית של תיק ההשקעות

הפעם לא מתעצלים ! הפעם עושים מעשה:

 1. קחי דף, עט ומחשבון. זה מספיק חשוב. אם את חסרת ידע וניסיון בתחום, זה ידרוש ממך מעט השקעה של זמן. רצוי שתיגשי למלאכה לאחר שקראת את "מבט מהיר למשקיע המתחיל".
 2. רשמי לפניך את כל נכסיך: פיקדונות בבנקים, תכניות חיסכון, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות פיצויים, ביטוח מנהלים, תיקים המנוהלים על ידי מנהל תיקים, ערך נכסי נדל"ן (בשלב זה, ללא ערך דירות המגורים). סכמי הכול.
 3. הגדירי מהם נכסים חופשיים: הפרידי מהתוצאה של סעיף 2 סכומים לגביהם יש לך תכניות מוגדרות (החלפת מכונית, רכישת דירה, עזרה לילדים, הוצאה רפואית או כל הוצאה גדולה אחרת). נתייחס להלן רק לנכסים החופשיים. נכסים לגביהם יש לך תכנית מוגדרת מחייבים ניהול תחת כללים אחרים.
 4. כלל אצבע לקביעת אחוז ההשקעות בסיכון מתוך סך תיק הנכסים, ברוח תרבות ההשקעה האמריקאית, הינו 100 (המספר 100) פחות הגיל. כך, אם את בת 20 – אחוז ההשקעות בסיכון מתוך סך תיק הנכסים שלך יכול להגיע עד 80%; אם את בת 80 – עד 20%.
 5. כדי לדעת אם כלל האצבע מתאים לך, הכפילי את התוצאה של סעיף 4. בתוצאה של סעיף 2. עכשיו, בחני את תגובתך לאפשרות שבתקופה משברית תאבדי, לפחות לטווח הקצר, 50%-30% מהסכום שקבלת.
  לדוגמא: אם ברצונך לבחון השקעה של 20% בסיכון גבוה, ולרשותך 500,000 ₪, 100,000 ₪ הינו הסכום שיושקע בסיכון גבוה. בתקופה משברית, יש סיכוי שאפיק זה יאבד, לפחות לטווח קצר, 50,000-30,000 ₪. את יכולה לשאת תנודתיות כזו? אם לא, בחני באותו אופן רמת סיכון נמוכה יותר.
 6. השקעות בסיכון גבוה אינן בהכרח מניות ! גם איגרות חוב לא מדורגות או בדירוג השקעה נמוך  למשל הינן השקעות בסיכון גבוה.
 7. עכשיו פתחי את הדיווחים התקופתיים של הבנקים, קופות הגמל, קרנות הפנסיה, קרנות הפיצויים ביטוח מנהלים, ותיקי השקעות אצל מנהלי תיקים ורשמי לפניך את כל הסכומים המושקעים במניות ובנכסים בסיכון גבוה.
 8. סכמי את כל הכספים המושקעים במניות. השווי אותם לתוצאות של סעיף 5. אם התוצאה שונה, הנחי את אנשי המקצוע אתם את עובדת לשנות בהתאם להעדפותיך.
 9. יתרת השקעותיך (אלו שאינן מושקעות בסיכון גבוה) מושקעות באפיקים סולידיים, בדרך כלל באיגרות חוב. איגרות החוב אינן מקשה אחת. ההבדלים העיקריים בניהן הם הסיכון ובסיס ההצמדה.
 10. לבחינה מלאה של השקעותיך צריך גם להפריד ולנתח את הסכומים המושקעים באגרות חוב צמודות מדד מהסכומים המושקעים באגרות חוב שקליות ומסכומים המושקעים באגרות חוב צמודות מט"ח, אבל אני לא רוצה למתוח את החבל. עצרי כאן. תשואותיי - הרי לא האמנת שתגיעי עד הלום.

כשתהיי מוכנה להמשיך, אני כאן. כתבי לי.


כתיבת תגובה