איגרות חוב מול פיקדונות

לעליות הריבית שהתרחשו לאחרונה יש גם יתרונות – הן מאפשרת ללקוחות הבנקים לקבל יותר בגין כספים שהופקדו בפיקדונות בבנקים.

בימים אלו, כשהבורסה יורדת, עליית הריבית על פיקדונות נדמית כמשב רוח רענן למתחבטים איך להשקיע את כספם. זאת אף שגם אחרי העליות הריבית עדיין נמוכה. בהפקדה לתקופה קצרה, למשל, הריבית עלולה לא לפצות על האינפלציה.

לפי בנק ישראל, הציבור הישראלי מחזיק 17% מכספו בפיקדונות קצובים לזמן קצר (פז"ק) ובפיקדונות יומיים (פח"ק, פר"י). לא מעט כספים הנמצאים בפז"ק ובפח"ק הינם חסכונות נטולי ייעוד, המכונים בז'רגון המקצועי "חסכונות לטווח ארוך". עבור כספים מסוג זה, פיקדונות בבנקים הם אמצעי חיסכון שמרני מאוד, אך לא בהכרח אופטימלי. למשל – מאחר שרובם אינם צמודים למדד המחירים לצרכן, הם לא נותנים הגנה מלאה בפני אינפלציה – גורם חשוב כשמדובר בחסכון ארוך טווח.

גורם חשוב בפיקדון הוא האמונה שלנו ביכולת ההחזר של הבנק. אמונה זו מבוססת על חוסנו הפיננסי של הבנק ועל קיומו של הפיקוח על הבנקים. בנוסף, תורמת לתחושת הביטחון שלנו הידיעה כי הממשלה מחויבת לשמש כמוצא אחרון במקרה של קריסת מערכת הפיננסית (כפי שקרה במשבר הבנקים בישראל ב-1983 ובמשבר הסאב-פריים בעולם ב-2008).

אם אנו נותנים אמון ביכולת ההחזר של הבנק ומעוניינים באפיק השקעה סולידי פחות, פתוחה בפנינו אפשרות נוספת: רכישה של איגרת חוב של הבנק.

בבורסה בתל אביב נסחרות איגרות חוב שונות, הנבדלות ברמות המחויבות של הבנק כלפי הלווה. דהיינו, ברמות הסיכון שהוא נחשף אליהן. את העלייה בסיכון ניתן להפחית באמצעות פיזור הקנייה של איגרות חוב על פני כמה מנפקים (בנקים).

בשל העלייה בסיכון נין לקבל ברכישת איגרת חוב של הבנק ריבית גבוהה יותר. למשל, ברכישת אגרות חוב של הבנק צמודות למדד הריבית גבוהה בכ-1% לשנה בהשוואה להפקדה בפיקדון צמוד. הפרשי ריבית כאלה עשויים להגיע בחסכון של ל-10 שנים להפרש מצטבר של כ-10% מהקרן; בחסכון של 250,000 ₪ ההפרש יכול להגיע לכ-25 אלף שקל.

מנגד, כאמור, אגרות החוב של הבנקים הן ניירות ערך, הנסחרות ברמה יומית. הן נתונות לשינויים יומיים בערכן עקב בפעילות בשוק ההון. את מלוא הערך עליהן (קרן + ריבית) תקבלו רק אם תחזיקו את איגרת החוב עד מועד הפדיון. עם זאת, לעובדה שהן נסחרות ברמה יומית יש גם יתרון – ההשקעה בהן נזילה וניתנת למימוש בכל יום שבו מתנהל מסחר בבורסה, זאת בניגוד לפיקדון קצוב.

לסיכום, העברה של כספי חסכונות מפיקדונות לאיגרות חוב הינה מהלך השווה בחינה. אל תפסלו אותו על הסף רק מפני שמדובר בתהליך מעט מורכב יותר.

חשוב לציין גם כי ניתן לבצע מהלך זה לא רק עם איגרות החוב של הבנקים, אלא עם איגרות חוב בכלל.

פורסם בטור "בגובה העיניים", מעריב 30.6.11

 


כתיבת תגובה