קנית מכונית? תרמת לצמיחת התוצר

מחלונות חדרי במשרד אני משקיפה על נתיבי איילון. הפקק האינסופי הנשקף אחרי שעה 15:00 ממחיש את התרומה השלילית של כל מכונית להתארכות הפקקים, לאובדן שעות עבודה (ופנאי) ולזיהום האוויר. תרומה זו היא הרציונל הכלכלי שבבסיס המיסוי הכבד על מכוניות.

car-158548_1280

אבל, וכאן האבסורד – בטווח המיידי, קנייה של מכונית חדשה תורמת – טכנית - לצמיחה. כן, כן: הסתערנו על ייבואני הרכב? התוצר של מדינת ישראל נסק.

איך ייבוא, שהוא תוצר של מדינה אחרת, מגדיל את התוצר של מדינת ישראל? דרך המיסים – אותו מיסוי כבד על רכב.

התוצר נמדד דרך השימושים שאנחנו עושים בו במחירי שוק, כלומר לפי המחירים ששילמנו. התוצר משמש לצריכה פרטית, לצריכה ממשלתית, להשקעה ולייצוא. מאלה מפחיתים את ערך הייבוא. רכישה של מכונית (צריכה פרטית של בני קיימא) נכנסת לתחשיבי התוצר במחיר ששולם, דהיינו כולל המס. מנגד, כייבוא, שוויה של המכונית יופחת מחישוב התוצר כפי שהיבואן שילם עבורה, כלומר ללא מיסים. לכן רכישת מכונית "תורמת" לחישוב התוצר את המיסוי ששולם בגינה.

ברביע הראשון של 2018 נרכשו כ-30% יותר מכוניות בהשוואה לרכישות בשנתיים האחרונות (2017-2016). כך, כשיש רכישות יוצאות דופן של רכבים, כמו ברביע הראשון  של 2018, ההוצאה על רכישת כלי רכב נרשמת כשהיא כוללת מיסים, ומנגד מופחת ערך הייבוא של אותן מכוניות כשהוא אינו כולל את מיסים. התוצאה  היא שרכישה מואצת של כלי רכב מעלה את התוצר באותו רביע, ולכן את הצמיחה.

השילוב של מוצר יקר, מס גבוה ותנודתיות בקצב רכישת מכוניות היא זו שגורמת לעיוות בהצגת נתוני הצמיחה ברביע מסוים. שילוב כזה ייחודי למשק הישראלי. בהיעדר שילוש כזה, משקים אחרים אינם חשופים באותה עוצמה לבעיה.

למה הנושא רלוונטי דווקא עכשיו? כי ברביע הראשון של 2018 צמח המשק בקצב של 4.5% במונחים שנתיים, אך אם מנטרלים את ההשפעה שהייתה לגידול במיסים על ייבוא על התוצר, המשק צמח רק ב- 3.2% במונחים שנתיים. תרומת המיסים הייתה כ- 30% מקצב הצמיחה.

על פי זמן, מרבית השפעת המיסים מתאזנת, אולם ברביע מסוים תמונת הצמיחה יכולה להתעוות, כפי שקרה ברביע הראשון של 2018. ברביע הבא סביר שתהיה ירידה ברכישת כלי רכב בהשוואה לרביע הראשון, שהיה גבוה בצורה יוצאת דופן, והמיסים יצללו. לכן צפויה ברביע הבא צמיחה נמוכה מאוד.  זו לא תהיה סיבה לדכדוך, כפי שתוצאות הרביע הראשון אינן סיבה להתרוממות רוח.

נושאים: ,

כתיבת תגובה