הכנסה חודשית מהשקעה

את יכולה להשקיע את הכסף כך שיניב כל חודש הכנסה של 2,000 שקל? שאל רפי. לאחר שנים של חיסכון היו ברשותו 600,000 שקל. הוא ואשתו, הסביר, מקבלים ביטוח לאומי ויש להם גם פנסיה חודשית, אבל הסכומים נמוכים ממה שהם צריכים. לכן הם מעוניינים למשוך במזומן כל חודש 2,000 שקל, כנגד הכנסה במזומן מתשלומי ריבית ודיווידנדים. התניה של משיכת מזומנים כנגד הכנסה במזומן (להבדיל ממימוש עליית ערך) נפוצה בקרב מי שחסכונותיהם משמשים אותם למימון מחייה שוטפת. יש בה מראית עין של שמירה טובה יותר על הקרן, אולם כלכלית היא אינה מחויבת.

דוגמה מספרית

נניח שאת הכסף נשקיע ב- 300 אגרות חוב זהות לפדיון בעוד שנה, שערך כל אחת מהן 2,000 שקלים והן נושאות ריבית של 4% לשנה. הריבית שתושלם על כל אגרת תהיה 80 שקלים לשנה, או 24,000 שקלים לשנה בסך הכול, בדיוק מה שדרוש לרפי כתוספת הכנסה. גם אם הריבית מחולקת פעם בשנה, השוק זוקף למחירה של כל אגרת כל הזמן את החלק היחסי של הריבית שנצברה. כך, בתום חודש מיום ההשקעה יעמוד מחירה של איגרת אחת על כ-2,006.7 שקלים, וערך ההשקעה כולה יעלה מ- 600,000 שקלים ל- 602,000 שקלים. כדי למשוך כ-2,000 שקל, נמכור כל חודש אגרת אחת (המספרים מעוגלים). המכירה תעניק לרפי 2,000 שקלים במזומן ותחזיר את ערך סך ההשקעה ל-600,000 שקלים. לכן, למרות שהריבית לא משולמת חודש בחודשו, רפי יוכל לקבל כל חודש 2,000 שקלים על ידי מכירה של אגרת אחת, וזאת מבלי לפגוע בשווי הקרן.

בהשקעה במניות העיקרון אינו משתנה, אפילו אם החברה כלל אינה מחלקת דיווידנדים. נניח לצורך דוגמה, כי יש 2 חברות זהות, אשר הרוויחו בשנה מסוימת את אותו רווח בדיוק. חברה אחת בחרה לחלק את הרווח לבעלי המניות (חלוקת דיווידנד), והחברה השנייה בחרה לשמור את הרווח בחברה, למימון אפשרי של פרויקטים עתידיים. לבעלי המניות של החברה הראשונה יש עתה הן מניות והן כסף מזומן; לבעלי המניות של החברה השנייה יש אמנם רק מניות, אולם אלה ערכן עלה, כך שהוא משקף הן את הערך הראשוני של המניות והן את שווי הכסף שנותר בחברה.

משיכת מזומנים מההשקעה

אם שני בעלי המניות צריכים כסף, הראשון יוכל להשתמש במזומן שבידו ולשמור על מספר המניות שבידיו; השני יצטרך למכור חלק מהמניות. עבור מי שמיומן פחות בחשיבה כלכלית, מימוש חלק מהמניות במצב של צורך במזומנים עלול להתקבל כפגיעה בהשקעה ואולי אף בפירות העתידיים שלה, ואילו שימוש במזומן שחולק כדיווידנד אינו נתפס כך. אולם גם אם לאחר המימוש יש למשקיע בחברה א' מספר גדול יותר של מניות, שמחירן נמוך יותר, ובחברה ב' יש לו מספר קטן יותר של מניות שערכן גבוה יותר, הדבר אינו יוצר הבדל. ההבדל טמון בחברות עצמן, באופק הכלכלי – עסקי של כל אחת מהן וכד'. יותר מכך, בשוק ההון קיימים מדדי מניות של חברות המחלקות דיווידנד על בסיס שנתי. השוואה שלהם למדדי המניות הכלליים במהלך 5 השנים האחרונות אינה מצביעה על ביצועים טובים יותר.

מנגד, התניה של משיכה חודשית בהכנסה חודשית במזומן מצמצמת את מרחב אפשרויות ההשקעה, ופוסלת השקעות גם אם הן בעלות פוטנציאל רווחיות גבוה. לכן רצוי להשאיר מרחב למכלול של שיקולי השקעה ולא להגביל את אופן ההשקעה, גם במחיר של תנודתיות קלה בתיק ההשקעות. כך בדיוק החלטנו רפי ואני לפעול.

 


2 תגובות על “הכנסה חודשית מהשקעה”

 1. מאת מירה אידלס:

  השכלתי
  אני מקוה להצליח גם ביישום.
  מירה

 2. מאת מירה אידלס:

  השכלתי
  אני מקוה להצליח גם ביישום.
  מירה

כתיבת תגובה