סיכום עשור: מדד אג"ח כללי

מדד אג"ח כללי כולל את כל אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות הנסחרות בבורסה בת"א (ללא מק"מ). 

GENbond

נושאים:

כתיבת תגובה