קטגוריה: מדיניות כלכלית

קנית מכונית? תרמת לצמיחת התוצר

אקטואליה: טכנית, ככול שקצב קניית מכוניות עולה, הצמיחה עולה

ביטחון, דמוקרטיה ושוויון

אקטואליה: כדי לפזר את נטל השירות בצורה שוויונית יותר, על המדינה לשלם שכר מינימום לכל חייל וחיילת המשרתים שירות חובה. הפיצוי הזה צפוי להגיע לכ-3 מיליארדי שקל לשנה – 1% מתקציב המדינה. במונחים של צדק חברתי, זהו כסף קטן

דרוש: אקטיביזם מוניטארי

מדיניות כלכלית: לאור האיום הכלכלי שבפתח מחד, וחוסר האונים של הממשלה מאידך, על בנק ישראל לשוב לאקטיבזם מוניטארי.

על מיסים וצמיחה

מדיניות כלכלית: שימוש במערכת המס להעברת הכנסה מאדם עשיר לאדם עני לא רק שמקטינה את אי-השוויון במשק, אלא גם מגדילה את סך הצריכה ותורמת למאבק במיתון ובהאטה

דירות – זה לא הגודל, זה המחיר

מדיניות כלכלית: הבון טון החדש בדיון שעל מצוקת הדיור הוא הצעות להגדלה של היצע הדירות הקטנות, שהן דירות בנות 3 חדרים לכל היותר. לדעתי, המצב הפוך. יש מספיק דירות קטנות, והביקוש הפתאומי לדירות אלה נובע מעיוות קיצוני של המחירים. אם נטפל במחירים, יגדל הביקוש לדירות גדולות על חשבון הביקוש לדירות קטנות.

ישנה או לא?

מדיניות כלכלית: מאז חודש מרץ המשק הוריד הילוך. במקום על חמישי, הוא נע עכשיו על הילוך שני: השקל חזק, העולם האט והמצב המדיני הורע. אילו הנגיד היה יודע את זה דומני שהוא לא היה מעלה את הריבית לחודש אפריל ולא היה שב ומעלה גם את הריבית לחודש יוני.

סוגיית הגירעון בתקציב

מדיניות כלכלית: בשיח הלוהט על סוגיית המסגרת התקציבית ושמירת הגירעון, החשש הוא כי יהיו חזרות על טעויות העבר. לדעתי החשש מוגזם והוא אינו מאפשר הרחבה מספקת של המדיניות החברתית..

האטה כלכלית והמחאה

בלי שום קשר ל"חגיגה" העולמית האחרונה ביחס להורדת הדירוג של ארה"ב, המשק הישראלי מאט. הערכות בנק ישראל ביחס לצמיחה בחודשים …

התשובה למחאת העגלות

מדיניות כלכלית: ההכרה בהוצאות הטיפול בילדים לצורך מס תתרום רק לחלק מהאוכלוסיה; פתרון כלכלי נכון יותר למחאת העגלות נמצא ומועמע כבר בפעילותו של משרד התמ"ת.

העלאת גיל פרישת נשים

מדיניות כלכלית: נשים בישראל התברכו בתוחלת חיים מכובדת של 83.5 שנים. אישה הפורשת בגיל 62 צפויה לחיות מחוץ למעגל העבודה פרק זמן כפול כמעט מזה של גבר. שכרן הנמוך והעובדה שהפנסיה צריכה לכלכל אותן הרבה יותר שנים דנה אותן לרמת חיים נמוכה יותר.