קטגוריה: כלכלה בתמונות

סיכום עשור: מדד S&P500

תרשים: סיכום השנים 2008 – 2018: מדד S&P500 – תשואה שקלית

סיכום עשור: מדד אג"ח כללי

תרשים: סיכום השנים 2008 – 2018: מדד אג"ח כללי – תשואה שנתית

סיכום עשור: אינפלציה שנתית

תרשים: סיכום השנים 2018-2008, אינפלציה שנתית בישראל

סיכום עשור: שער חליפין שקל דולר

תרשים: סיכום השנים 2018-2008, שער חליפין שקל דולר

סיכום עשור: מדד אגרות החוב הממשלתיות

תרשים: סיכום השנים 2008- 2018: מדד אג"ח ממשלתי – תשואה שנתית

סיכום עשור: מדד ת"א 35

תרשים: סיכום השנים 2018-2008, מדד ת"א 25 – תשואה שנתית

סיכום עשור: מדד ת"א 125

תרשים: סיכום השנים 2018-2008, מדד ת"א 125 – תשואה שנתית

האם יש כלכלת בחירות?

כלכלה בתמונות: כלכלת בחירות הינה מדיניות כלכלית מרחיבה (גידול בתקציב או הקטנת מס), שנועדה לפתות את הציבור לבחור במפלגה השלטת. מאז תכנית הייצוב של 85' אין כמעט כלכלת בחירות, ומנגד יש מגמה בולטת של ירידה בשיעור ההוצאה הציבורית מתוך התוצר.