קטגוריה: כלכלה בתמונות

סיכום עשור: מדד S&P500

תרשים: סיכום השנים 2008 – 2018: מדד S&P500 – תשואה שקלית

סיכום עשור: מדד אג"ח כללי

תרשים: סיכום השנים 2008 – 2018: מדד אג"ח כללי – תשואה שנתית

סיכום עשור: אינפלציה שנתית

תרשים: סיכום השנים 2018-2008, אינפלציה שנתית בישראל

סיכום עשור: שער חליפין שקל דולר

תרשים: סיכום השנים 2018-2008, שער חליפין שקל דולר

סיכום עשור: מדד אגרות החוב הממשלתיות

תרשים: סיכום השנים 2008- 2018: מדד אג"ח ממשלתי – תשואה שנתית

סיכום עשור: מדד ת"א 35

תרשים: סיכום השנים 2018-2008, מדד ת"א 25 – תשואה שנתית

סיכום עשור: מדד ת"א 125

תרשים: סיכום השנים 2018-2008, מדד ת"א 125 – תשואה שנתית

סיכום עשור: שער חליפין שקל לאירו

תרשים: סיכום השנים 2018-2008, שער חליפין שקל אירו

ישראל 2012

תרשים: מאפייניה של מדינת ישראל בהצגה גרפית

התפלגות התוצר העולמי

תרשים: התוצר העולמי והתפלגותו, בעיקר בין המדיניות הגדולות