קטגוריה: כלכלה בתמונות

סיכום עשור: מדד אג"ח כללי

תרשים: סיכום עשור, 2007 – 2016: מדד אג"ח כללי – תשואה שנתית

סיכום עשור: אינפלציה שנתית

תרשים: סיכום עשור 2016-2007, אינפלציה שנתית בישראל

סיכום עשור: שער חליפין שקל דולר

תרשים: סיכום עשור 2016-2007, שער חליפין שקל דולר

סיכום עשור: מדד אגרות החוב הממשלתיות

תרשים: סיכום עשור, 2007- 2016: מדד אג"ח ממשלתי – תשואה שנתית

סיכום עשור: מדד ת"א 25

תרשים: סיכום עשור 2016-2007, מדד ת"א 25 – תשואה שנתית

סיכום עשור: מדד ת"א 100

תרשים: סיכום עשור 2016-2007, מדד ת"א 100 – תשואה שנתית

סיכום עשור: שער חליפין שקל לאירו

תרשים: סיכום עשור 2016-2007, שער חליפין שקל אירו

ישראל 2012

תרשים: מאפייניה של מדינת ישראל בהצגה גרפית

התפלגות התוצר העולמי

תרשים: התוצר העולמי והתפלגותו, בעיקר בין המדיניות הגדולות

התפלגות האוכלוסייה בעולם

תרשים: אוכלוסיית העולם והתפלגותה, בעיקר בין המדינות הגדולות