קטגוריה: מושגי בסיס

שורט

מושגי בסיס: מי מכן, אימהות לילדות, לא נתקלה בזה: הבת שלך השאילה שמלה לחברה שלה. החברה השאילה את השמלה שקבלה מהבת שלך לחברה אחרת תמורת נעליים מ ה מ מ ו ת, שנתנה לה, כהכרת תודה, גם גופיה במתנה.

הריבית

מושגי יסוד: באופן תיאורטי, ריבית יכולה להיות שלילית. משמעות הדבר תהיה שהמלווה משלם ללווה על הזכות להלוות להם את הכסף

תועלת שולית פוחתת

מושגי בסיס: תועלת שולית פוחתת זהו ההסבר המדעי למה שאת יודעת באופן אינטואיטיבי – את ממש לא צריכה עוד זוג נעליים שחורות שטוחות !

יתרון יחסי

מושגי בסיס: לבשל אני עוד מסוגלת, אבל לאפות איני יודעת. עם זאת, כל פעם שאנחנו מוזמנים לארוחת ערב, חברותי מבקשות ממני להביא עוגה.

אינפלציה ומדד מחירים לצרכן

מושגי בסיס: מוקדש לאמא של מאור: מדד מחירים לצרכן משקף את התנהגותם של המחירים של מוצרים ושירותים המרכיבים את סל הצריכה של משק בית ישראלי ממוצע.